Ứng dụng web mới của Google
Phát hành bởi: Google

Squoosh thực sự là một ứng dụng web hữu ích mà bạn nên bookmark. Google vừa mới ra mắt một ứng dụng web thử nghiệm có tên Squoosh, giúp bạn dễ dàng nén những bức ảnh kích thước lớn mà… Chi tiết »

Lượt tải: 11680
Tìm thêm: Thẻ:,
Top ứng dụng Windows tải nhiều nhất
  • Phát hành: Google
  • Squoosh thực sự là một ứng dụng web hữu ích mà bạn nên bookmark. Google vừa mới ra mắt một ứng dụng web thử nghiệm có tên Squoosh, giúp bạn dễ dàng nén những bức ảnh kích thước lớn mà… Chi tiết »

  • Version 1.0
  • Tìm thêm: ,